הושר לראשונה על ידי להקת איילון בשנת 1957.

נחל עוז

הושר לראשונה על ידי להקת איילון בשנת 1957.
מי צופה מסגדים ונוטע?
מי פולח תלמים מול דגון?
מול העיר וניגון מקלעיה,
מי נוסך עלומים בבטון?

הי, קמה, קרבה דלילה.
וקרבה היא לקצור תלתלייך.
עיר דגון מתבוננת מולה.
נחל עוז, פלשתים שוב עלייך!

נחל עוז, נחל עוז,
הבי יד. אתך נעלוז!

לך רקיע כחול מכל כחול.
לך חמה מחייכת תרמוז.
לך הנחל העז מכל נחל.
לך העוז הסוחף מכל עוז.

שריונך אינו חדיר!
קשקשיו איתנים כתלמייך!
שלוש-מאות גדיים בדיר
הם המנין לשירת עלומייך!
פזמון...

עוד נקום ונישא על כתפיים
את דלתות שערייך, עזה,
ויונה תנפנף בכנפיים
לשלום מהעיר הפרוזה.

ביישנית, נאווה ועורגת –
תאמץ היא אלי חזה
את גבעול הדגן שמנגד!
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00