על ההרים רגלי מבשר להשמיע לפזורים
רונו ליעקב שמחה והשמיעו לאסורים:
בא היום, הגיע עת זמירים,
ירונו יושבי סלע ומראש הרים,
מתהומות הארץ להעלם ולנערם מעפרים.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00