אלהי צדקי

אלוהי צדקי מנת חלקי
אתה וכוסי.
בך אחסה, צור מתנסה
כי אתה מחסי.
תן, תן, תן,
חי, חי, אלוהי אמן.

רצה עתירה וביום צרה
היה מנוסי
המצא לי פדיון, צורי אל איום
אדוני ניסים.
תן, תן, תן,
חי, חי, אלוהי אמן.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00