keuk upxb,r
ארשתיך אדמת ציון
כאדונים(?) בארץ
באנו הנה לחַיות
וקצרנו מוות

אך ידענו גם נשבענו
לך ולכל שדה בך
לא למות הנה באנו
באנו ונחיה בך

כי יודעים זאת רק שדות
רק שבילי שדותייך
איך נופלים הגיבורים
כאן על במותייך
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00