ענבים הבשילו

על אשכול השפע
על כל פרי הגפן
נברך, נגילה,
צוהלים.

אשכולות הרימו,
וזמירות הנעימו! -
לעשות הגדילו
עמלים

הכוסות השיקו! -
הגפנים הוריקו
ענבים הבשילו
הילולים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00