פורסם בספר "שנים עשר שירים לעם - א'", תל אביב, תש"ג. בכתב היד, גם כן משנת 1943 (רמת הכובש), השיר כלול בתוך "שלשה שירים בסגנון עממי"...
קרא עוד

לשומרים בשדות

פורסם בספר "שנים עשר שירים לעם - א'", תל אביב, תש"ג. בכתב היד, גם כן משנת 1943 (רמת הכובש), השיר כלול בתוך "שלשה שירים בסגנון עממי"...
קרא עוד
נאלמנו משיר, ותרועת מלחמה
לא נחלם.
אך דמכם מטפטף על זו האדמה –
ואיך נדם?

ערב שבת היום, האורות דולקים
במשכנות ישראל.
ואתם בשדות דוהרים, דולקים –
שומרי ישראל.

שבת כל עמל, הידים עיפות
וכבדה שנת מצור.
ואתם בשדות מכבים השרפות,
נאבקים במגור.

נאלמנו משיר, אך מלב השתיקה
אשא-נא ידי
כשליח צבור, בתפלה עתיקה:
"ישמרכם שדי".
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00