ילדי-שדה

  • מלחין:
  • תרגום: לוינסון אברהם בן נחמן
הבה ילדים נצאה
בשדות חמד נינטע
נישתל עד הברכיים
ונצמח עם עץ ושיח

וברוכי מיטרות שמיים
עד למרום עבים נפריח
אל כל צד נישא בדינו
מי יעז ויתלשנו?

הבה ילדים נצאה
בשדות חמד נינטע
נישתל עד הברכיים
ונשמח עם עץ ושיח

הבה נצאה!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00