הרחב הזה, המפשט כחיריו.
הגבה הזה הכמה אליך.
האור, השופע לבנות החלב,
וריח הצמר, וריח הלחם.

ולרגל הצאן ואדם, הקשב
לרן הלקלוק בתוך שקת המים –
יחף,
במחשוף כל חמשת חושיו
פוסע הבקר אל-מול צהרים.

זה בקר-בראשית! בשדות יאדה
טללים מן הדשא וקטרת הזבל.
מאפק עד אפק: אדם – ושדה.
מאפק עד אפק: העדר – והבל.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00