Musical setting: For men's choir ; For choir and orchestra.

זמר בסיני

Musical setting: For men's choir ; For choir and orchestra.
בחורים ישבו לנוח
לאחר קרבות.
בסיני בוקע זמר,
זמר הפלוגות.

בחורים, בחורים
תנו קולכם בזמר גיל
זמר ניצחון.

במדבר נוהם כפרא
רוח בהרים
ובעוז משיב לו זמר
זמר חיילים.
פזמון...

בסיני הורם דגלנו
נסו האויבים
וצוהל איתן הזמר
זמר בחורים.
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00