אחרתי את האוטובוס

פסוק אחד נשמע פה בכל רגע
ובלעדיו קשה ממש לזוז
פסוק צבאי פוליטי אסטרטגי
הוא הפסוק על דבר האוטובוס

כל איש ואיש היום יודע מה זה
אם בלי מזל נולד איזה טיפוס
אינם אומרים לו: שמע אתה שלימזלך
אומרים: אחרת את האוטובוס

מזה יוצא שהמזל
זה לא חמור ולא גמל
ולא רכבת ולא סוס
אלא דווקא אוטובוס

חיי גם הם אינם כפתור ופרח
ומזלי אינו מזל של גוי
אם לדייק יותר לפי הערך
אפשר לומר שהוא מזל של אוי

כשהייתה פרוספריטי עדיין
חטפו כולם ממנה בלי לחוס
סוף סוף הושטתי גם אני ידיים
אבל אחרתי את האוטובוס
פזמון...

גם עבודה למצוא לי השתדלתי
עברתי אלף מוסדות בעיר
עם מי פה מדברים? אני שאלתי
ענו לי: מדברים פה אל הקיר

סוף סוף הראו לי איזה מין משרד פה
צעקתי למזכיר: רחם וחוס
ענה לי המזכיר: הייתה משרה פה
אבל אחרת את האוטובוס

מזה יוצא שהמשרה
היא לא חמור ולא פרה
לא רכבת ולא סוס
אוי, אלא דווקא אוטובוס

גן עדן בעולם הזה אי פעם
הייתה שם חווה ואדם שם חי
ואנוכי חושב לי כך לא פעם
מדוע לא נולדתי אז אחיי

או לו בימי שלמה אני הייתי
ברוב הדר בעושר וייחוס
רק אז להיוולד צריך הייתי
אבל אחרתי את האוטובוס

מזה יוצא שהחיים
הם במקצת חמוריים
ואם אחרת זה תפוס
כי החיים הם אוטובוס

כשאני רואה איזה קיפוח
אי צדק או בגידה באידאל
אני צועק: תיקח אתכם הרוח
תרשו לי לעשות לכם סקנדל

אני צועק על יושר ועל צדק
ומצטבר קהל - ממש כינוס
והקהל צועק: איתך הצדק
אבל אחרת את האוטובוס

מזה יוצא שהקהל
הוא לא חמור... לא, כלל וכלל
ולא רכבת ולא סוס
אלא דווקא אוטובוס

הייתה כאן בחורה יפת עיניים
טיילנו ערב ערב חרישית
טיילנו ושתקנו כשנתיים
התחלנו לטייל שנה שלישית

וכסוף סוף אמרתי לה: תקשיבי
אני אותך אוהב! לבי הרוס!
ענתה הבחורה- זה טוב, חביבי
אבל אחרת את האוטובוס

מזה יוצא שאהבה
זה לא חמור או מרכבה
ולא רכבת ולא סוס
אוי, אלא דווקא אוטובוס
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00