השיר נכתב, הוקלט והושר במלחמת יום הכיפורים. שם השיר הוא על שם הפזמון החוזר שלו, השאול מפסוק מנבואת הנביא עמוס בתחילת ספר עמוס: "כה ...
קרא עוד

על שלושה פשעי דמשק

השיר נכתב, הוקלט והושר במלחמת יום הכיפורים. שם השיר הוא על שם הפזמון החוזר שלו, השאול מפסוק מנבואת הנביא עמוס בתחילת ספר עמוס: "כה ...
קרא עוד
על אבות בטלית וחגור
על אחים בצריח של טנק
על רעי שאמרו
אתם לא תעברו
כאן גולני גולני לוחם

אתם לא תעברו
אתם לא תעברו
כאן גולני גולני לוחם על שלושה פשעי דמשק
על ארבעה לא אשיבם

על מעוז שעמד מכותר
על טילים בשדותיו של הכפר
על בני שאמרו
אתם לא תעברו
כאן גולני גולני לוחם
פזמון...

על חיוך שהסתיר שתי דמעות
בעיני לוחמים עייפות
שחזרו ואמרו
אתם לא תעברו
כאן גולני גולני לוחם

אתם לא תעברו
אתם לא תעברו
כאן גולני גולני לוחם
פזמון...

על שלושה הרביעית בשערכם
עוד יבוא יום שלום ללוחם
ועד אז תזכרו
כן זכור תזכרו
כאן גולני גולני הולם

ועד אז תזכרו
כן זכור תזכרו
כאן גולני גולני הולם

אתם לא תעברו
אתם לא תעברו
כאן גולני גולני הולם

ועד אז תזכרו
כן זכור תזכרו
כאן גולני גולני הולם
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00