ישתפך ויזרום שיר עמל
במרחב השדות בתרועה! –
שיר הדור שנשבע למפעל
ולבבו נאמן לשבועה.

הקיץ חלף,
הגיע הסתיו;
עלי אדמתנו, בתלם וניר!
כל רגב שבך
ישיש וישמח,
כל גוש הנרדם נהפך ונעיר.
בחד מחרשה
שנה חדשה
נפתחת גם לך וגם לנו בשיר.

החורף קרב,
על רוח רוכב –
הנה עוד מעט יתפרץ ויסער!
עלי רגבים
נצעד נלהבים
לזרוע הזרע הטוב, המובחר.
הרגל תצעד,
תנוע היד,
ירעד גם הלב בתקוה למטר.

ועת האביב
יפרח ויזהיב
נצא ברינה למרחב המזהיר.
נוצצת קמה
באור החמה,
חרמש בידנו יונף לקציר.
אשרינו, הידד! –
נקצור ונצעד,
ברכת היבול תקדמנו בשיר.
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00