דוד הרועה

היה היה רועה צעיר,
גדול היה כוחו בשיר.

כינור היה לו, לרועה,
ובו שימח את לב השה.

גם לב אדם עצוב שימח:
שעה קלה עצבו שכח.

וקסם רב בו, בכינור,
וכוח רב בכל מזמור.

מיער-עד אם בא הזאב
לטרוף טרפו, כי הוא רעב –

למנגינה הקשיב הקשב, מיד שכח כי הוא רעב.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00