שיאו של חג הפסח הוא ליל הסדר, המצוין באופן מסורתי בחיק המשפחה על פי "ההגדה". חלקים רבים מן ההגדה מושרים, בלחנים שהתגבשו בעדות ישראל...
קרא עוד

ביד רמה

שיאו של חג הפסח הוא ליל הסדר, המצוין באופן מסורתי בחיק המשפחה על פי "ההגדה". חלקים רבים מן ההגדה מושרים, בלחנים שהתגבשו בעדות ישראל...
קרא עוד
יצאנו ממצרים
נרימה נס הדרור!
נחפוז, נישא רגליים
חיש עד הבוקר אור.

נרימה נס!
נריעה נא!
יוצאים אנחנו
ביד רמה!
ביבשה עובר העם
וחיל פרעה טבע בים

ל...ל...ל...

שאו, שאו עיניים:
מצרים שם ירדוף...
נבקע הים לשניים -
עמוד, הים, משטוף.

שאו עיניים
עמוד(?) המים
ביבשה עובר העם
טבע מצרים
טבע מצרים
הידד, הידד!
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00