אל צוקי הגליל וערבות המישור
בנפש קודחת נקשרנו קשור
צפונה ונגבה עם הר ומדרון
באש ובדמע אנחנו נרון
רון קוממות ישראל
[רון קוממות ישראל]

לכאן ולכאן הלבנון וים סוף
שביל תוהו נפריח וסלע חשוף
יד עמל ומגן מנצחת על כל
בסדנה ובניר יריע הקול
קול קוממות ישראל
]קול קוממות ישראל]

קם צבא מחמדינו
מנפנף לפידים
חיל פלא בסער אוניו ישנס
לו רכב שלהבת וקשת הנס
נס קוממות ישראל
[נס קוממות ישראל]

שמים וארץ זורחים האותות
בעיני כל העם אור חג ניצתות
אשר לו חיכינו דורות בלי חדול
הנה זה הבקיע היום הגדול
יום קוממות ישראל
[יום קוממות ישראל]
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00