הנגר הקטן

הנני אומן מהיר
במסור גזור גזיר
במקצוע שריך שרך
בפטיש הך הך

ככה אעשה מזנון
לכלים ולמזון
עם מגרות ומדפים
וקישוטים יפים

הפינות מהוקצעות
הדלתות מפותחות
ולמטה מגרות
לקלחות(?) ולקערות
לצלחת לממלחת
הנה ככה, הנה כך
למזלג סכין וכף
יש מקום על המדף

בולי עץ בחוץ הנחתי
בידי גרזן לקחתי
הך והך, אחת ושתיים
הך בעץ ובברכיים...
הך שלוש והך ארבע
הך בעץ ובאצבע!

לא, מזנון לעשות לא קל
הבה אעשה ספסל!

על הארץ עץ הנחתי
ופטיש ביד לקחתי
שוב הפשלתי שרוולַי
בואו מסמרים אלי

הוך הך, הוך הך,
הפטיש התנופף
המסמר התכופף
התכופפת? הישאר
אקח לי מסמר אחר

הוך הך, הוך הך,
הפטיש התנופף
השני התכופף
אין דבר, פטישי,
יעמוד מסמר שלישי

הוך הך, הוך הך,
הפטיש התנופף
השלישי התכופף
בוא נא הנה החולץ
להוציא מסמר מעץ
החולץ ביד לקחתי
ומשכתי והזעתי ...

מסמרים זה עסק ביש
סור הצידה, הפטיש!

די, נמאס לי הספסל
וגם אין צורך לי בו כלל!
הבה אעשה מסגרת
לתהילה ולתפארת
שוב הפשלתי שרוולי
בוא נא בוא מסור אלי

בידי מסור לקחתי
ודחפתי ומשכתי
זים זים זום, הוא מזמר
זים זים זום, הוא מנסר
בשיניו הוא עץ אוכל
ובסדק מטייל

ופתאום, הוי דביקות
לא יוכל מסור לזוז
אין דבר, יקירי
יש לי כוח, יש לי מוח
מן הסדק אוציאך
שוב לקרש אכניסך
והמסור - התעקש!
לא יזוז הטיפש!
לא יעזוב את מקומו -
לעזאזל, ימח שמו!

הוי, נמאס לי כל הטורח
במסגרת אין לי צורך
ומה טוב מה טוב יהיה לי
אם נחש-נייר אעשה לי
במטבח סכין לקחתי
ויגעתי וטרחתי
לשבבים גזיר-גזיר עץ בקעתי
באולר אותם קיצצתי
במשושה אותם סידרתי
בחוטים אותם קשרתי
בנייר אותם הדבקתי
והדקתי והחלקתי

וציירתי אף, עיניים
ושפתיים ושיניים
מסביב פתיתים תליתי
מכל מיני צבעים
וסחבות זנב עשיתי
מכל מיני סרטים
ומנייר צבעים שרשרת
שמתי לראשו עטרת
וחוטים רבים לקחתי
על מקל אותם הרכבתי
הנה, יש לי גם מושכה
חזקה ובטוחה!
ואם אורכה תרצה לדעת -
קום התר את כל הפקעת
משוך! משוך! משוך! ראה נא
ממצרים ועד הנה
תם נשלם, עכשיו נרוץ
ונשלחנו על פני חוץ

עופה עוף נחש-נייר
עוף מעל לראש ההר
מעלה מעלה שא כנפיים
עד למרומי השמים
צאו נא, ראו נא, בואו ראו
בואו ראו והתפעלו

ל...ל...ל...

הוא פורח מלא נחת
מול השמש הזורחת

ל...ל...ל...

מתפנק ומתגאה:
הוי, כמה אני נאה!

ל...ל...ל...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00