באביב

למרגלות גבעה ישב
רקיע תכול מזהיר
האור את כל הגיא יציף
הן שם זרח עלי אביב
ואושר לי האיר
הוא לי האיר

איתה שם התהלכתי דום
בינות ל___ הבר
ונשקפו מן האגם
רקיע תכלת זך ורם
וגם דמותה דמות אור

אביב בצבא ציציו חוגג
עטור פרחי פאר
כל ציץ ינהר
כל פרח ייף
אך מכולם את זה אעדיף
אשר ליבה עורר

הכל נשאר כשהיה
הציץ כאז יפרח
האור עודו מתוק וחם
ושוב נשקף מן האגם
רקיע תכלת זך

חמדה וחשק חיש כזיו
האושר יחלוף
לא תארך התאווה
אולם אין קץ לאהבה
ואין לצער סוף
ואין לו סוף

הוי מי יתנני ציפור חן
בינות עלי העץ
אז קן אבנה במרום אמיר
וכל הקיץ שיר אשיר:
עלה השיר אין קץ

ושיר אשיר:
עלה השיר אין קץ.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00