הכו מצלתים

ענן יחידי משוטט בשמיים
עמוד החולות מיתמר עד שחקים,
יצא נחלאי שחור שיער טוב עיניים,
יצא אל הנגב ביתו להקים.

הכו מצילתיים של ליל
המו כינורות ופלאים
פרט על מיתר נבל תיל
רעם תוף סופה בדקלים,
כי יש עוד בנחל בני חיל
על כן לא יסוג נחלאי.

רחב לבבו מול מרחב התפארת
שכח רחובות שוקקים שבכרך
בנגב שקיעה מדליקה את הערב
בנגב הערב זוכר רוח קרב.
פזמון...

יצא נחלאי נער עז ובוטח
כבש את הליס במחרשת ברזל
מקים נחלאי במדבר כפר פורח
עמל הוא ושר את הזמר הזה.
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00