היה היה נייר אחד,
נייר חלק וצח;
משום פקיד שבמשרד
ניירנו לא לוכלך;
אך יום אחד, חידה לאל,
תוך מעטפה הוא התגלגל,
הודבק מיד, בבול בוייל,
וכך נשלח אל הסמל.

והסמל הפך בו והפך,
והנייר לבן, בתול וצח,
לבסוף הבין: "פקודה סודית!"
הוסיף חותמת משרדית,
סלסל בשמו, שלח את זה
ישר לסגן המשנה.

היה היה נייר אחד
חתום ביד סמל;
וממשרד אלי משרד
ניירנו התגלגל
וחותמות ספג אין קץ
כי כל נייר הוא קצת... בול-עץ.
שלחו אותו והוא ציית,
וכך הוגש אל המפקד.

והמפקד הפך בו והפך
והנייר שחור ומלוכלך,
חשב המפקד בקול:
"הן זו פקודת מבצע גדול!"
הוסיף את שמו בחשיבות,
שלח את זה לשלישות.

היה היה נייר אחד,
ספוג מרירות ודיו
ולא היה בגדול סולדט,
שלא חתם את שמו
עד שהפתק האומלל
בא לידי אותו סמל;
כלומר: חזר למקומו,
נייר נייר וגורלו...

והסמל הפך בו והפך
ולעצמו אמר בערך כך:
"אכן, הגיע בעיתו"
והנייר הלך איתו
למקום שכל ניירות משרד
לא ישובון לעולמי עד.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00