על שפת הים הלכתי
שמעתי שיר קטן
מי שר איני יודעת
דייג הוא או ספן

על שפת הים מול פני העיר
קלטה אוזני ניגון של שיר
עלה השיר ביפי צלילים
והגעוני המילים:

"בוקר עם השמש
אצא לעמלי
בין הגלים אשוטה
בסירתי שלי

מרחב הים זורח
ואור חמה מעל
ליבי כל כך שמח
וקל לי העמל
וקל לי העמל"

ברחוב העיר הלכתי
שמעתי שיר קטן
ושר את זה הזמר
פועל על הבניין
ברחוב העיר מול הבניין
קלטה אוזני מזמור קטן
עלה השיר ביפי צלילים
והגעוני המילים:

"בבוקר עם השמש
אצא לעמלי
ובאוויר אניפה
את פטישי שלי

והבניין צומח
כעץ עולה אל על
ליבי כל כך שמח
וקל לי העמל
וקל לי העמל"

על פני גנים הלכתי
שמעתי שיר קטן
מי שר איני יודעת
איכר הוא או גנן
בקצה העיר על יד הגן
קלטה אוזני מזמור קטן
עלה השיר ביפי צלילים
והגעוני המילים:

"בבוקר עם השמש
אצא לעמלי
אצא לי מן הפתח
לערוגה שלי

הטל בגן זורח
ואור חמה מעל
גני ירוק פורח
וקל לי העמל
וקל לי העמל"

ראיתי ים ראיתי גן
פועל ראיתי על הבניין
עלו צלילים עלו צלילים
וכך נולדו בי המילים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00