כשהייתי עוד תינוק חסר צורה
כבר מפוזר הייתי, מין צרה צרורה
כשהיתה אותי לוקחת המינקת
לא כלום, את אצבעי מצצתי לי בשקט
אך אם הדוד היה לוקחני על ברכיו
הייתי מחפש אצל הדוד חלב
ולא לשוא אמרה הדודה חיה: פרעסער
הוא מפוזר, זה לא תינוק, זהו פרופסר

כי רבותי, זה רע ומר
אך יש לי טבע מפוזר
לי אין מושיע ועוזר
אני הולך ומתפזר
בדרך זו יש לשער
ממני כלום לא יישאר
אני הולך ומתפזר

זה לא נעים, זה משגע למדי
ומתרחש אצלי לא פעם רבותיי
שאת ידיי אני לובש על הגרביים
וכלומר את רגליי אני לובש על הידיים
הו, התבלבלתי שוב ופעם בלי לחשוש
אל המשרד הגעתי ממש על הראש
אני הולך לי וחושב לי כך בסתר
אפעס, כולם פה הפוכים
זה לא בסדר.

אז המנהל אמר, מוזר,
איזה מין טבע מפוזר
באין מושיע ועוזר
אתה הולך ומתפזר
בדרך זו יש לשער
ממך כלום לא יישאר
אתה הולך ומתפזר

יצאו שלושה גדולים
היה זה רק שלשום
מתוך המלחמה לנסוע לשלום
חגיגיים, רפי-חיוך, יפי-תלבושת
אל הרכבת יחד נכנסו השלושת
נסעו ולפתע מביטים הם
מה זה, מה?
נוסעים כאילו חזרה למלחמה
זה כבר קרה לא פעם ותבל דובבת
חזיז ורעם, שוב טעו הם ברכבת

זה משונה, זה כה מוזר
איזה מין טבע מפוזר
היה שלום אך אין עוזר
זה מתפזר, זה מתפזר
אם כך נמשיך, יש לשער,
ממנו כלום לא יישאר
זה מתפזר, זה מתפזר.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00