עז עז ארץ ומעוז

אל אילת אזמרה אל אילת
ארץ בירכתי חבל דרום בים אדום
שאי את שיר הלל על גאוות ישראל

חול ושמים עציון גבר
חוב ללא מים --- זמר
הד עולה במדבר בישימון
הד עולה במדבר ארץ אדום

לנו את לנו ארץ חמד
פאר קדמונים נוטרים עלייך טובי בנים
עורי נא אילת ---
שומר עלייך צור ישראל
עוז עוז ארץ ומעוז
בוקע קול האיתנים
רון רון גדר עציון
אנו פה הבנים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00