Musical setting: For voice and orchestra.

מי הירדן זורמים

Musical setting: For voice and orchestra.
מראש חרמון
תלתלי ירדן גולשים.
שיחי אגמון
תפילה מלחשים.
לוטפים מימי ירדן,
כלשון תינוק נושקים אבניו:
וחוט-הכסף יזרום,
אל מול כנרת שם פניו.

נחש-הפז
מתפתל בין הסלעים,
ורחש-רז
להמיית העפאים.
אך יש ויסער
שירו של נהר -

מי הירדן זורמים,
שיר הומים.
אה אה אה...

ברדת ליל
מרעידה קינת תנים
עונה בילל
הדהוד אלפי שנים
מסבך עבות ואפל
שואג לביא זועק לאתמול
וכל היער יקוד
קדושה של סוד והוד גדול.

לחוף ירדן
המוצב דרוך לקרב.
כיתת מגן
בצליחה אליו תקרב.
האופל יבער
אדום הנהר
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00