קומי ירושלים

קומי ירושלים מצינוק, מרעב, קומי
בניך שברו, שברו אזיקיך בקרב.
רחצי דמעותיך בים-הערבה,

השמש עולה שם - לפיד להבה,
זו שמש-ישראל-חדשה, כבירה;
עורי, עורי ירושלים ושירי שירה.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00