גינה יפה וחמודה
ראו עשיתי לי
ובה אמצא רעים רבים
בשעות הפנאי שלי
פרחי הנוי בה מה רבים
ריחם מאוד נעים
אקשט נא שולחן-אבי
בפרחי חן נאים

בריכה נאה בנו לי שם
ובה דגי זהב
ישוטו שוט גם יום גם ליל
ישוטו הם יחדיו
הנה ראו לי בה שובך
ובו לי זוג יונים
כמה נאים גוזליהם
הומים הם הקטנים

גם לול חמוד בניתי לי
בירכתי הגן
לתרנגולת לתרנגול
ולאפרוחי משכן
בגינתי אורח קט
ישיר יום יום לי שיר
התדעו מי הוא הלז?
הן זהו הזמיר
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00