גדי מה לך מה תיליל כך

גדי מה לך?
מה תיילל כך?
תפער פה
מה ומה

גדי מה-לך
מה תיילל כך?
כלום רע לך –
רע בזה?

– לי רע ומר
במכלא צר;
אני אוהב אור
אני שואף דרור

לכן, לכן: מה ,מה ,מה.
אנהק רום
בלתי-דום;
לכן, לכן: מה, מה, מה
פדני נא
פדני מזה!

מה-לך-גדי,
כי רק בבכי –
תפער פה:
מה ומה?

מה לך גדי –
לבכי והי?
כלום רע לך
רע בזה?

– לי נותנים בר,
אך כל – לי זר,
במסגר קיר,
אין לי אויר

לכן, לכן: מה, מה, מה,
אשא יליל –
תוך אפל.
לכן, לכן: מה, מה, מה,
נחני נא,
נחני אל הניר.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00