זמר לכיש

אל האופקים ירד לאט הערב,
דומם נמתח התלם בחריש –
גם האבק כבר נח על פני הדרך
ההולכת אל חבל לכיש.

והשקט נפרש על בתים ושדות,
על יישוב שהוקדם רק השתא –
והדרך פתחה וזימרה אגדות
והקשיב לה הואדי מלמטה:

היתה לכיש
אדמת שמיר ושית
וארץ אפורה –
היום יש כביש
יש עץ ליד הבית
ואדמתה פורה –
כי לאשר באהבה
אותה חרש –
היתה לכיש ארץ
זבת חלב ודבש.

ומוסיפה הדרך ומזמרת
נהיה עדים כיצד יבוא היום,
עד הגגות תגיע הצמרת
של אילן שניטע רק היום.

והואדי פתאום משמחה נאנח,
כי עבים בשמיים נקשרו,
ועת גשם ברכה על הארץ ניתך
הטיפות על הואדי כך שרו:
פזמון...

את זה השיר, נשאו עימם המים
וגם הים זימר זאת כששמע, –
איך אנשים הפשילו שרוולים,
איך הוריקה פתאום השממה.

והזמר עבר עם ענן וגלים,
אבל שם בלכיש, לעת ערב,
הוא שירם של בתים ושירת
שיבולים,
שיר המים וזמר הדרך:
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00