קומו נא צאו נא והבעירו
מדורות על ראש הרים
קומו נא שירו נא והגבירו
את הברית בין הבתרים
כי נרקודה והרגשנו
עוד כוחנו מתגעש
שחלמנו וביקשנו
ייכתב בלשון האש
אש!

הורה ג'וני הורה יעיש
הורה כל שרידי היש
אל יאבד גרעין בדיש
בקציר המתחדש
אש!
הורה כפיר והורה ליש
עד כל חיץ יישרף
על שגם יבער השיש!
וכל נפש תיצרף
אש! אש!

קומו נא צאו נא והסעירו
מעגל במעגל
קומו נא שירו נא האדירו
את היד אשר תגאל
ויעיר שירנו לילה
על הנס המתרחש
נחזה עוד איך מלילה
יעלה הבוקר - אש!
אש!
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00