רומנס לפרה

נשיר לך שיר רומנס ברפת ישראלה
פרה קטנה וכה סחוטה כשלד חי
פרות רבות יש בעולם אך מי תדמה לה
כל כך צנומה אבל חולבים אותה בלי די

הו, מה יפית פרה מפה ועד טלפיים
מראך נאוה קולך עבה ומתנגן
חולבים אותך בכל אפילו בקרניים
כקרן הקיימת קרן המגן

אני אוהב אותך
I love, I love you
אני חולב אותך
חלב, חלביו
וכשאת מקשקשת בזנב
אני ואת כמו שתי טיפות חלב
אך מה הוא יפתי
מותר אדם מן הבהמה
אותו לחלוב בלי גבול אפשר
ויש תמיד ממה

שקטה כל כך את מצפה לנו עם בוקר
לא מנצלת מונופול כמו "המשביר"
אינך דורשת אינדקס ותוספת יוקר
מספיק שיש לך דמוקרטיה וחציר

אינך דורשת רכב שרד או קרייזר מינה
גם בלי קופת חולים לך יש טיפת חלב
אותך לא מטרידים לא נאצר לא שפירו
רק זוג גורדי סילון בשטח הזנב
פזמון...

מאז חלום פרעה דורשים כולם שמנת
אך מפרות רזות נותנים אותה לרוב
פרה שמנה דווקא חלב רזה נותנת
שלא יודעים ברור את מי צריך לחלוב

די, נעשה שלום שביתת חלב ברפת
נחלוב אותה כולנו יחד - מוכנים!
היא תתעלף, הו, לא, היא לעולם לא מתעלפת
המתעלפים עד כה הם רק החלבנים
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00