שיר הרועה

למה זה תנמנם לבדך הרועה?
למה זה תנמנם לבדך?
לי שמיכה רפודה, רפודה פרוותיים
הב תנעם תמונתך שבעתיים
למה זה תנמנם לבדך הרועה?
למה זה תנמנם לבדך?
הרועה, הרועה

למה זה תנמנם לבדך הרועה?
למה זה תנמנם לבדך?
שמיכתך על גופך, על גופך שחור הסלע
כותנתך ובשרך על בשרך עוטה שלג
אצבעות אצבעות של אגמון אפלות
ילטפו משכבך בלילות
הרועה, הרועה

עץ האורן יטמון לעת סתיו הרועה
אל מתחת כרך מה חטב הרועה?
כי תשמע, כי תשמע קול אישה נאנחת
דע, זהו שבר קולו של הנחל
הרועה, הרועה
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00