אסור לקלל

קיבלתי פקודה רשומה עלי טופס -
בה כתוב שאסור בהחלט לקלל!
ובכן, מהיום בשלוש אפס-אפס -
סוף פסוק לקללות, לא ביום, לא בליל!!

אסור לקלל - אסור לגדף -
פקודה נחמדה החודרת ללב!
אסור לקלל - הרי זה איום!!
שינוי שכזה... ולפתע פתאום?!
מה יש כאן לומר? פקודה של זהב!
אך באיזו לשון ידבר המם-כף?!

ובכן, חמורים, השמעתם שמוע?
ואתה, ראש ברק, מוחך זאת עיכל?
ואבוי לבשורה שיעיז רק לשמוע -
שפקודה זו פקודה ואסור לקלל!!
פזמון...

תשתוק שם דחליל ותפסיק לפטפט כאן!
ראשים של קופים, וכרובים על מקל!
ומזל יש לכם שאסור לגדף כאן -
כי פקודה זו פקודה, ואסור לקלל!
פזמון...

ואבוי אם אשמע עוד קללונת מפיכם!!
ואתה, קצת תקפיד על סגנון הדיבור!
ייכנס הרקב באביו של אביכם -
הבינו, אידיוטים!! קללות זה אסור!!
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00