הבידי בום

אני הולך לימין
אני הולך לשמאל
ואחריי תמיד
רודף אותו הקול
הוא אחריי רודף
בחורף ובחום
ה – בי – די, בום, בום, בום
ה – בי – די, בום, בום, בום
רודף בכל מקום
ה – בי – די, בום, בום, בום

אני ת'יד מכניס
והוא אצלי בכיס
אני הולך לישון
הוא במיטה ראשון
אני קונה לי סטייק
הוא משלם בצ'ק
ומתחתיו יחתום
איי – בידי – בידי, בידי בום.

בהתחלה כל זה
אותי מאוד הרגיז
"תשמע" – אמרתי לו
"אתר פשוט מפריז,
את נדבק אליי
כמו עלוקה פתאום"
ה – בי – די, בום, בום, בום
ה – בי – די, בום, בום, בום
"אז לך תגיד שלום"
ה – בי – די, בום, בום, בום

אני קופץ לים
הוא המציל, הוא שם
אני קונה עיתון
הוא בעמוד ראשון
אני צועק "שוטר!"
אליי הוא ממהר
וגם רפורט ירשום
איי – בידי – בידי, בידי בום.

עכשיו קשה לי כבר
לחיות פה בלעדיו
וכשהוא בידי
אני גם בידיו
אני חתום חולם
אצלי הוא בחלום
ה – בי – די, בום, בום, בום
ה – בי – די, בום, בום, בום
רק עין אעצום
ה – בי – די, בום, בום, בום


זה לא אצלי בלבד
זה אצל כל אחד
לכל אחד הוא גיס
וגם שותף בכיר
הנה הוא במרק
הנה הוא בארנק
שלום, תבוא כל יום
איי – בידי – בידי, בידי בום.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00