אל רחום וחנון

אל רחום וחנון
שמע תפילתנו
אל תיטוש ישורון
אל נא תעזבנו

אם רבות חטאנו לך
עשה למען שמך
ורחם נא רחם
צאן מרעיתך
פזמון...

ורחם, נא רחם.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00