כרמלה בת כרמל

כצעיף עוטה כלה
עוטף הליל כרמל
ושח לו אגדה
הרוח רוח ליל.
הסהר ממרום יהל
אורו על מלוא תבל,
בשביל ההר תהל
כרמלה בת כרמל.

כרמלה בת כרמל
נוגה תמתין עם רדת ליל,
בושש דודה הראל
בושש מבוא כרמל.
יצא ללחום דודה הראל
אחוז חרבו על ירך
הבטיח לחזור עם ליל
לקרוא שלום על דרך
כרמלה בת כרמל.

זהו פשר אגדה
בינות רכסי כרמל,
זה רז קסמי סודה
בלחש ימלמל,
רקפת אט תרכין ראשה
הסוד עוכר נפשה: –
נפל חלל הראל
ולא ישוב כרמל!
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00