הכביש לאילת

הוא כבר תם ונשלם הוא יפה וחלק
ואפשר ומותר בו לטוס כברק
הוא חדש מלוטש ומבריק במורד
הוא עובדה נפלאה זה הכביש לאילת


שיר הכביש לאילת לאילת
ולכל קילומטר הידד הידד
שאפשר בו ליסוע שקט בהחלט
בקומנדקר בפורד או בכל מתקן
ועל כן שבעתיים הידד הידד
שיר הכביש לאילת לאילת

הוא ירחש כנחש וכמוהו נפתל
הוא גובר ועובר בין צוקים כמפל
הוא זורם ונושם וחייו חיי עד
כי הולך ומושל זה הכביש לאילת

פזמון...

הוא ידרים ויקים ישובים לצידו
ושדרות אילנות עוד ידרימו איתו
הוא ילהט משירת נערים במצעד
כי איתם לא יתם זה הכביש לאילת

פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00