שיר זה, שהולחן בשנת 1950, הוא חלק משיר ארוך יותר בן 11 בתים. השיר משקף את עבודתה של המחברת כתופרת בקיבוץ גבת.

שיר הפלך

שיר זה, שהולחן בשנת 1950, הוא חלק משיר ארוך יותר בן 11 בתים. השיר משקף את עבודתה של המחברת כתופרת בקיבוץ גבת.
בכינור עמל כפרי לי
התעורר מיתר נשכח
הזדמזם בזמר קצב
שיר הפלך הנידח

שיר הפלך שיר הפלך
מימים קדומים מאז
עת המה בארמון מלך
ובסוכת כל דל ורש
שיר הפלך השכוח
שיר הפלך החדש

נועה סובה הגלגל
שירה שיר לי, אל תחדל
שירה לי שירך נשכח
שזור חוטי לי - צמר צח
שזור חוטים לי בהירים
טווה, ארוג לי גיל שירים
נועה, אוצה, הגלגל
טווה צמרי המתולתל
פזמון...

נועה, סובה, גלגלי
שירה שיר לעוללי
זמר בר עולה בגיא
קול אנוש והגה חי
טווה לי תכלת שתי עיניו
קסום זהב לי תלתליו
בחוטך ארוך אין חוק
טווה לי דמע, שזור לי שחוק

נועה, סובה, גלגלי,
שירה פלך, שירה לי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00