אני הוא זה
העומד לפניך,
גא, לא ינוצח.
אשר הכוני במגלב על קודקודי.
ונשבר קודקודי
ויזנק מוחי.
ידווה בכתמיו על קירות הבתים
ועל מדרכות
ויזעק.

אני הוא הילד
ילל עם הזאבים
בעבי-היערות,
בשערי זרקה שיבה
מפחד בני-אדם,
פן ישובו ליער ויטרופוני,
אותי ואחי-הזאבים.

אני האם,
השליכה עצמה לתהום
של עשרים הקומות הניו-יורקיות,
ושני ילדיי בזרועותיי,
חבוקים חיבוקי אהבה.

אני, האם, לילדיי אמרתי:
ראו, מה נאה הטיסה הזאת,
נשקוני, עולליי, חבקוני
ונטוסה.
- ונתרסק אני וילדיי
ויקל לנו.

אני הוא אשר טולטלתי
מחוף אלי חוף
ולמולדת לא הגעתי.
גופי נקלע לסלעים
באחד הימים הגדולים.
ויגלגלוני הגלים,
יחליקוני חרש, ילטפו בשרי הקרוע.
הדגים סבוני ותהו!
מה הקרעים הללו? הלזה יקרא אדם?

אני הוא זה
העומד לפניך.
הלזה יקרא אדם?
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00