דורות רבים-רבים-רבים
רבצו חולות כשנהבים
בשבתון שכך נרדם
לא בא אדם
להחרידם.
ורק בערבים מעל ממשק השית
יש יסתובב פתאום העיט
ונרדם.
ושיירת גמלים לנוגה ירח
על פני מישור קירח
דום תנוע ותנעים:
ניע-נוע
ניע-נוע
כה יריע

עם הרוח
קול צלצול פעמונים
זה שר השיממון עם צבאותיו נִדבר
מן המדבר אל המדבר
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00