בואו לחולל נערה ונער

בואו לחולל
נערה ונער
משחר ועד ליל
בשבילי היער.

כף נמחא נחולה
מערד עד חולה
כף נמחא נחולה
מאילת עד חולה.
ישכח הכל
צער ועצבת
ויעל המחול
כשרפת שלהבת.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00