שמונה נרות

היום פנה הערב רד
בערפילי צינה
אך למה זה ירון כל פה
מוארת כל פינה

חג הוא מועד וזיכרון
לימי עזוז וקרב
בם צר גורש
בם אור חדש
במנורת הזהב

ועל הנס והפורקן
בימי המכבים
יודע אל כל ישראל
ידליק נרות רבים
ראשית יוצת רק נר אחד
בודד בראשונה
אך ערב ערב נר נוסיף
נגיע לשמונה

יהי נא לנו זוהרם
מופת מצווה ואור
כמוהו עוד נגדיל נגביר
ולא נדע לאות
ובהתייצב צורר אויב
עלינו לשטן
נקום יחדיו ונתלכד
כסלע צור איתן
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00