רקוד הרועים

הי, בואנה!
הי, חולו –
ותבואנה!
נזעקו רועי-הצאן...
ואל עולות-ימים
ברנן אצו –
וראו:

עם רחלות –יה! –
יצאו לרקוד,
ירימו טלף –
רנן! עלה, חליל, לי!

הי, חולו!
כמימים ימימה
נועדו רועי-הצאן...
על כתף-הר
וצמר כבש
זמר
יושר!
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00