איכה נשבר שודד בלב מדבר!
יער-פלדות, פלדות, ורכב אין מספר.
רכסי שריון, שריון, סילון-כנפי-סופה,
חרב שטן שלופה, עין טרופה.

אסף אורו הסהר
כיסה הליל סודם.
עלו הנערים בסער,
הכום,
הכום עד רדתם.
עלו הנערים בסער,
הכום.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00