השיר פורסם בספר "נשירה רעים", משה ברונזפט, עורך, תש"ד, בחלק "שירי חיילים".

שיר הנצחון

השיר פורסם בספר "נשירה רעים", משה ברונזפט, עורך, תש"ד, בחלק "שירי חיילים".
יד ביד קדימה צעד
בראש זקוף, לב נכון
נילחם יחדיו, רע-אח בצד
עד בוא הניצחון

דירכו בעוז בחורים
דירכו באון
כי זהו קרב גאולת השלום
הרימו קולכם בזמר ורון
כי בא הניצחון

ביהודה (?)
____ כי בא (?)
לגיבורי ישראל
נקדם פניכם
נקדם פניכם
בשיר ובמחול
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00