בין היתר בוצע בתכנית הרדיו "ינשופים וחיוכים".

הינשוף והירח

בין היתר בוצע בתכנית הרדיו "ינשופים וחיוכים".
על ענף תלוי ירח
הוא צוחק
אל הליל ינשוף צורח
מתרחק.

בין אגמון וסוף
הנחל סוד ילחש
אור הכוכבים
דועך, דועך...
פזמון...

מתחנן ינשוף
אל הירח כך:
"אל נא, אל תצחק,
חייך, חייך!"

לעלמה ממתין אורח
הוא צוחק
בדממה הזוג פוסע
מתרחק
בין אגמון וסוף
הנחל סוד ילחש
אור הכוכבים
דועך, דועך...

לעלמה ממתין אורח
הוא צוחק
בדממה הזוג פוסע
מתרחק
קול עלמה עצוב
אל האורח סח:
"אל נא, אל תצחק,
חייך, חייך!"
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00