נינה נינה נינה'לה קטינא נינה בואי

כשנסעתי כסטודנט צרפתה
עוד הייתי בעל חלומות
רק אמרתי לעצמי: הגעת
נרשמתי לפקולטה לבנות

אני סטודנט עליז
פגשתי בת פריז
וכבר אני מעיז:
נינה, נינה, נינה'לה קטינא
נינה, בואי ואליי קירבי נא
אנא בואי הנה,
נינה נתחתנה,
בואי ניסע לתל אביב

נינה, לך יש נוף פריז שמח,
לנו - ים יש, מעליו ירח
נינה בליבנו
זמר על שפתינו
צחוק ושירה בשמי אביב
לנו העיר תשיר סביב
אז תביני החלום הוא תל אביב

את פנינת החן
כל מה שלי אל תסרבי
אם תגידי כן אזי
אושרתי לעולם

אני סטודנט עליז...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00