שבכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו

בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו
כאילו הוא יצא ממצרים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00