הגדוד חוזר

כבד כבד הגדוד צועד
כבד כבד כבד
אפור אפור הגדוד יחזור
אפור אפור אפור
במשעולים סביב אין איש
שקט כמות נח הכביש
ורק האופל בא לשמור
שחור שחור שחור
ורק האופל בא לשמור
שלא יבקיע אור

שקט שקט הגדוד צועד
שקט שקט שקט
חיוור חיוור הגדוד עובר
חיוור חיוור חיוור
הנה הגדוד חוזר מקרב
אל כפר ובית שאהב
חוזר אל בת ואל הורים
מפצע וקברים
וקול נושא בין ההרים
חוזרים חוזרים חוזרים

עייף עייף הגדוד חוזר
עייף עייף עייף
עם אור עם אור הגדוד יחזור
עם אור עם אור עם אור
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00