נערת תפוחי הזהב

ראיתי אותה בפרדס הירוק
פורחת בזוהר חמה,
שערה כה זהוב,
מבטה מה עצוב,
ואני לא ידעתי את שמה.
ל....ל....ל....

חלמתי שהיא מחייכת אלי
ותפוח זהב בידה,
כי מאיר חיוכה
כזהב תפוחה,
ועודה בפרדס לבדה.
ל....ל....ל....

ראיתי אותה בפרדס המזהיב
יפה וברה מכולן,
בעיניה הזיו,
בצחוקה האביב,
ועתה היא שלי לעולם.
ל....ל....ל....
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00