בית קט ואפור שם בכפר נמצא

בית קט ואפור שם בגן נמצא
מדרגות לבית ודלתו פתוחה
החלון בו פתוח, בו תביט למרחב
ממבוע ליד ההר מימיך שם תשאב.
ליד בית לבן גדר, עץ בחצר
אני יכולתי בקושי כל זאת לתאר.

אין חפץ ברוב דיבור
אין צורך ברוב תיאור
כי הכל בזה כבר אמור -
ביתך.

זהו דרך ארוך
זה דרך הברזל המתפתל
עד ____ [?]
אלוהים יודע איך הגעתי הנה
כיצד נשוב גם אין האל יודע
הרבה ימים הרבה לילות
במסילות ברזל ניסע
עד כי הביתה נבוא.

שם נמצאת מנורה מאירה פנים
של אשה ממתנת חרש כה בפנים
עסוקות הן ידיה, לא תחדל לעבוד
לטפל בחוט ומחט או לחם לאפות
היא תמיד תקבל אותך באהבה
שם צפוי לשנינו אך קן מנוחה.

אין צורך ברוב דיבור
אין חפץ ברוב תיאור
כי הכל בזה כבר אמור
ביתך.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00