הורה הגלילה

קומה בואה הגלילה
אל הרים גבעות
קום עבוד! הבה נגילה
על אדמת אבות

את היזע פה תשקיע
דור עבר נגאלה
למולדת נחלתנו
הבה דרור נקרא לה

אח שלב ידיים הה הה הה
מעגל נסגורה הה הה הה
אח הרם רגליים הה הה הה
אח נרקודה הורה הה הה הה

אחא הב כפיים הה הה הה
הבה יום נזכורה הה הה הה
עת זעת אפיים הה הה הה
נתייבשה בהורה הה הה הה

זכרונות ימים מקדם
הה רבות פעלנו
נעלה בלב ברטט
עת כבישים סללנו

הה נשוב נלפות טוריה
גם היום נוכל לה
עת זקנה עוד לא הגיעה
הגליל נגאלה
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00